Accelerera tillverkningsindustrin mot nettonollutsläpp

Net Zero Industry

Net Zero Industry är ett forsknings- och innovationsprogram som i bred samverkan verkar för en klimatneutral tillverkningsindustri och produktutveckling.

Målet är att minska industrins koldioxidavtryck med upp till 75%.

Aktuellt

Fler aktuella inlägg

Just nu

  • Genomföra tre pågående utlysningar.
  • Tillsätta ett programforum med 20-30 representanter.
  • Berätta om Net Zero Industry och delta i relevanta sammanhang.
  • Bygga kunskap och nätverk.

Läs mer om vad vi gör och kontakta oss gärna.

Få det senaste om Net Zero Industry i vårt nyhetsbrev!

Aktuella insatser

Öppen utlysning om ökad resurseffektivitet

Ökad resurseffektivitet och resiliens syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser. Välkommen med ditt projektförslag!

Utlysning om regleringar och styrmedel för en hållbar industri

Utlysningen syftar till att bidra till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin. Inriktningen är på regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning. Välkommen med ditt projektförslag!

Kvinna som undersöker något i en industrilokal.

Öppen utlysning om systemdemonstratorer

Nyckelområden

Klot i naturen

Resurseffektivitet och resiliens

Net Zero Industry finns för att bidra till att accelerera övergång till cirkularitet inom tillverkningssektorn genom att främja återvinning, återanvändning och hållbar resursutvinning. Vi har även fokus på att öka industrins motståndskraft.

Samverkan och kunskapsdelning

Net Zero Industry ska vara en samlande kraft för hela tillverkningsindustrin – från råmaterial till återvinning. Samverkan och kunskapsdelning är centralt för programmet – hela tiden med industrins behov i fokus.

Ett program inom Impact innovation

Net Zero Industry en del av Impact innovation

Torsdagen den 14 mars 2024 markerades starten för de fem första programmen inom Impact Innovation. En aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. De finansierande myndigheterna är Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs om invigningen och hör när programchef Mats Lundin presenterar Net Zero Industry.

Varför behövs en satsning som Impact Innovation?

Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör radikalt annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster.

Frågor och svar om Impact innovation