Integritetspolicy

Vilka vi är

Net Zero Industry är ett forsknings- och innovationsprogram inom satsningen Impact Innovation.
Teknikföretagen i samarbete med Rise är värd för programkontoret.
Besöksadress: Storgatan 5, 114 85 Stockholm

Personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU.
I samband med att dataskyddsförordningen började gälla infördes även en lag som kompletterar dataskyddsförordningen. I den lagen, dataskyddslagen, förtydligas det bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som vi behöver upprätthålla för att kunna kommunicera med de som programmet har kontakt med. Insamling sker av följande syfte:

  • Ta emot mejl för att svara på meddelande.
  • Upprätthålla kontaktinformation till koordinatorer för projekt som finansieras av Avancerad Digitalisering.
  • Prenumeration på nyhetsbrev
  • Anmälan till konferenser.
  • Svara på inbjudan till särskilda evenemang.
  • Svara på enkäter och formulär.

Dina rättigheter

Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som Net Zero Industry behandlar.
Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att Net Zero Industry ska upphöra med att behandla dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Kontaktuppgifter till programkontoret hittar du här.

Cookies/kakor

Net zero Industry använder kakor av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Kakor används endast när det är nödvändigt.

Så använder vi kakor på webbplatsen

Ändra dina cookie-inställningar

Kakor lagras på din dator när du använder följande funktioner:

  • boka konferens
  • anmälan till nyhetsbrev
  • spela youtube-video som är inbäddad på webbplatsen
  • Net Zero Industry använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen med syftet att utveckla innehåll och funktionalitet.

Kakor lagras och aktiveras när funktionen den behövs för aktiveras. Alla funktioner som använder kakor aktiveras genom en åtgärd av användaren, till exempel genom att du klickar på en knapp. Information om kakor finns i anslutning till de funktioner som använder kakor. I och med att du aktiverar funktionen i fråga samtycker du till kakor.

Denna text ändrades senast 2024-05-24