Gemensam lansering av Impact Innovations delprogram

Torsdagen den 14 mars presenterade de fem första programmen inom Impact Innovation vid ett lanseringsevent på Kulturhuset i Stockholm.

Under en inspirerande timme fick programmen berätta om vad de vill uppnå med sina respektive program och vilket omställningsmål, mission, de arbetar mot. Generaldirektörerna från de finansierande myndigheterna Robert Andrén, Johan Kuylenstierna och Darja Isaksson delade med sig av sina förväntningar på programmen och på Impact Innovation som helhet. Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén beskrev

–  Sverige har länge varit ett ledande innovationsland, men omvärlden springer förbi oss nu. Impact Innovation ska bidra till att vi har kvar vår ledande ställning globalt. Vi ska vara ledare, visa mod och gå före, säger han.

Bild: Programchef Mats Lundin samtalar med Moderator Beata Wickbom vid invigningen.

Net Zero Industry ett delprogram av fem

De fem delprogrammens omställningsmål, missions, handlar om nollutsläpp från industrin, hållbar metall- och mineralförsörjning, resilient hantering av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor och hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.   
Mats Lundin fick möjlighet att berätta om vad Net Xero Industrys mål och områden och avslutar samtalet med att säga:
– Vi ska inte göra detta för att det är enkelt utan för att det är svårt.

Se filmer och intervjuer från invigningen

Läs mer om alla program på Imapact Innovations webbplats

Se hela invigningen av Impact Innovation från den 14 mars 2024.
Intervju med Mats Lundin vid invigningen av Impact Innovation.