Storskaligt samverkansinitiativ ska leda Sveriges tillverkningsindustri mot klimatneutralitet

Tillverkningsindustrin i Sverige, liksom i resten av världen, står inför en enorm utmaning: att omvandlas till en nettonoll industri – som inte ökar koncentrationen av växthusgaser – inom det kommande decenniet. För att Sverige ska förbli globalt konkurrenskraftigt, och nå nettonoll, krävs höjd ambitionsnivå genom satsningar på samverkan, forskning och innovation.

– Tillverkningsindustrin är en drivande kraft för Sveriges ekonomi. Industrin spelar en avgörande roll för vårt samhälle genom att vara ledande i den digitala och hållbara omställningen. Det är därför glädjande att Net Zero Industry kommer i gång, säger Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen och ordförande för Net Zero Industry.

Innovationsprogrammet kommer drivas av Teknikföretagen och RISE och ska verka för att utvecklingen av svensk tillverkningsindustri accelereras genom fokus på resurseffektivitet och ökad resiliens. För att detta ska lyckas krävs brett samarbete mellan industrin och det offentliga.

– Net Zero Industry ska vara en samlande kraft för tillverkningsindustrin och verka på systemnivå. Samverkan är centralt samt att växla upp de initiativ som pågår – hela tiden med industrins behov i fokus, säger Pernilla Walkenström, divisionschef RISE.

Långsiktigt ska arbetet inom Net Zero Industry bidra till att minska den svenska tillverkningsindustrins koldioxidavtryck med upp till 75 procent. Programmet ska också stötta forskning och utveckling av cirkulära, effektiva och långsiktigt lönsamma värdekedjor. Viktigt är också att se till att det industriella systemet är förberett och kan motstå olika typer av hot och sårbarheter samt inspirera till omställning och transformation genom kunskapsdelning och samverkan.

Kontakta gärna

Emily Nordqvist,
kommunikationsansvarig Net Zero Industry/Teknikföretagen
emily.nordqvist@teknikforetagen.se
+46 72 204 90 87

Digitala kugghjul med text Co2