Öppen utlysning: Systemdemonstratorer för framtidens hållbara tillverkningsindustrier – steg 1

Net Zero Industry vill med denna utlysning skapa förutsättningar för nya systemdemonstratorer som bidrar till en resilient och cirkulär produktion samt möjliggör ett resurseffektivt samhälle. Utlysningen ska göra det möjligt att ta fram innovativa lösningar som kan testas i en verklig miljö för att ta reda på om omgivande system påverkas i önskad riktning.

Kvinna som undersöker något i en industrilokal.

Vi vill med denna utlysning skapa förutsättningar som förväntas bidra till Net Zero Industrys mission som handlar om att att minska den svenska tillverkningsindustrins fotavtryck fram till 2035 jämfört med 2024 med:

  • 75 procent minskade växthusgasutsläpp per intäkt under produktens eller tjänstens livslängd.
  • 75 procent minskade växthusgasutsläpp från resurser såsom energi och material som används i tillverkningsprocesser per producerad enhet, oberoende av störningar i tillverkningssystemet.

Projekten som beviljas ska baseras på en systemansats enligt nedanstående fem systemperspektiv och tydlig inkludera de fem aktuella systemdimensionerna i genomförandet.

  1. Teknik, produkter, processer och tjänster
  2. Affärsmodeller, investeringar och upphandling
  3. Policy och regelverk
  4. Beteende, kultur och värderingar
  5. Infrastruktur

I steg 1 erbjuds finansiering för genomförbarhetsstudier. En ansökan till steg 1 är en förutsättning för att senare kunna söka till steg 2.

Utlysningen stänger den 3 september 2024.

Välkommen med din ansökan via Vinnovas webbplats, där du också kan läsa om utlysningen och de villkor som gäller.